OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB PRYWATNYCH

Mapa strony   Wyszukaj

Prawo konkurencji - nieuczciwa konkurencja

Kancelaria CYRSON – SÓJKA ₪  świadczy usługi w zakresie ochrony przedsiębiorców przed praktykami nieuczciwej konkurencji.

Katalog nieuczciwych zachowań naruszających prawa przedsiębiorców lub klientów obejmuje m.in.:
 • oznaczenie przedsiębiorstwa wprowadzające w błąd
 • fałszywe lub oszukańcze opatrywanie towarów oznaczeniami geograficznymi lub nazwami regionalnymi
 • wprowadzające w błąd oznaczenie produktu
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • praktyki ingerujące w funkcjonowanie przedsiębiorstwa poprzez nakłanianie do niewykonywania umów przez pracowników lub kontrahentów
 • kopiowanie produktu
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorstwie
 • utrudnianie lub ograniczanie dostępu do rynku
 • nieuczciwa reklama.
 
Prawnicy kancelarii świadczą pomoc prawną w zakresie:
 •  reprezentacji  w sporach przed sądami powszechnymi i sądami polubownymi
 • prowadzenia postępowań karnych przeciwko podmiotom naruszającym reguły konkurencji
 • mediacji i negocjacji
 • konstruowania umów  zabezpieczających przed nieuczciwą konkurencją
 • rozwiązywania konfliktów z pracownikami łamiącymi zapisy umowy o zakazie konkurencji.