OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB PRYWATNYCH

Mapa strony   Wyszukaj

Prawo autorskie

Prawnicy kancelarii CYRSON – SÓJKA ₪ świadczą pomoc prawnąw zakresie:
  • doradztwo w sprawach uprawnień majątkowych i osobistych autorów do stworzonych dzieł na podstawie polskich przepisów prawa autorskiego oraz m.in. konwencji berneńskiej oraz konwencji genewskiej
  • pełną obsługę prawną w zakresie sporów dotyczących prawa autorskiego
  • obsługę prawną podmiotów działających na rynku wydawniczym
  • usługi prawne na rzecz instytucji kultury, w tym doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego
  • reprezentacja interesów stron w kontaktach ze stowarzyszeniami zrzeszającymi twórców, artystów wykonawców, producentów oraz z organizacjami radiowo-telewizyjnymi
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.