OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB PRYWATNYCH

Mapa strony   Wyszukaj

Patenty, wzory i znaki towarowe

Kancelaria CYRSON – SÓJKA ₪ oferuje kompleksowe usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej, w szczególności:
  • badanie zdolności rejestracyjnej oznaczeń, znaków, sloganów reklamowych i innych, w tym przeprowadzanie badań w Urzędzie Patentowym oraz weryfikacja rejestrów międzynarodowych,
  • rejestracja znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym,
  • prowadzenie postępowań, zarówno w postępowaniu przed-sądowym, jak również w postępowaniu sądowym, dotyczących naruszeń znaków towarowych i patentów,
  • reprezentacja strony w sprawach cywilnych z zakresu prawa własności przemysłowej przez sądami w I i II instancji i Sądem Najwyższym
  • reprezentowanie Klientów przed organami ścigania
  • doradztwo w związku z postępowaniem przed Urzędem Patentowym,
  • prowadzenie postępowania spornego i odwoławczego przed Urzędem Patentowym
  • udzielanie porad prawnych w zakresie ochrony i obrotu znakami towarowymi,
  • przygotowywanie i weryfikacja umów z zakresu prawa własności przemysłowej, a w szczególności umów o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, umów licencyjnych na używanie znaków towarowych, umów badawczo-rozwojowych, umów transferu technologii
  • opracowywanie listów ostrzegawczych do naruszycieli, składanie sprzeciwów i wniosków o unieważnienie praw wyłącznych.