OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB PRYWATNYCH

Mapa strony   Wyszukaj

Służebność przesyłu / odszkodowania za sieci przesyłowe

Nowe uregulowanie prawne dotyczące służebnosci przesyłu stanowią nowy i skuteczny instrument prawny dla  włascicieli nieruchomosci, przez które bez podstawy prawnej biegną wszelakiego rodzaju sieci przesyłowe. Poniżej prezentujemy wnioski bazujące na doswiadczeniach kancelarii.

  • Każda osoba korzystająca bez podstawy prawnej z Państwa nieruchomości winna zapłacić wynagrodzenie.
  • Od sierpnia 2008r.  istnieje możliwość zalegalizowania obecnego stanu faktycznego (np. linii telefonicznej bądź światłowodowej biegnącej przez nieruchomość) za odpowiednim wynagrodzeniem dla właścicieli.
  • Zarówno odszkodowanie za bezumowne korzystanie jak i wynagrodzenie za ustanowienie prawa przesyłu oblicza się na podstawie opinii biegłego przeprowadzonej  bez obciążania klienta.
  • Przedsiębiorstwa przesyłowe często wypłacają odszkodowania  bez postępowania sądowego. Cała procedura trwa  6 - 12 miesięcy.
  • Klient  nie ponosi żadnych kosztów postępowania. Wynagrodzenie kancelarii to tzw. wynagrodzenie za sukces (określony procent uzyskanego odszkodowania).
  • PRZYKŁAD: linia przesyłowa biegnąca w ziemi na długości 15 metrów w Suchym Lesie, powiat poznański na działce AG – właściciele otrzymali wynagrodzenie za ustanowienie prawa przesyłu w wysokości 30 000, 00 zł. Dokumenty wygranych spraw do wglądu.