OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB PRYWATNYCH

Mapa strony   Wyszukaj

Nieruchomości & prawo budowlane

Prawnicy kancelarii udzielają pomocy prawnej w zakresie:

 

  • realizacji inwestycji budowlanych
  • opracowywania umów o roboty budowlane
  • prawnego zabezpieczania przed niewypłacalnością zleceniodawcy
  • legalizacji samowoli budowlanej
  • odwołań od decyzji administracyjnych
  • skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • reprezentowania strony postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi
  • dochodzenia odszkodowań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym
  • ochrony interesów włacicieli nieruchomosci w trakcie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.